KONFERENCJA NAUKOWA

Przemiany w rolnictwie – współczesne wyzwania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

Z okazji Jubileuszu 70-lecia

Prof. dr. hab. Henryka Runowskiego

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym doniosłym wydarzeniu, które będzie stanowić okazję do wyrażenia wdzięczności i uznania dla Szanownego Jubilata!

Zgłoszenia online: https://ls.wne.sggw.pl/index.php/394425?lang=pl

Kontakt:

mgr Anna Ruchniewicz – sekretariat

tel. +48 225934211
e-mail: keiop@sggw.edu.pl

Tematyka konferencji

Celem konferencji jest prezentacja i dyskusja aktualnych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu przemian zachodzących we współczesnym rolnictwie. Spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów grona naukowców i praktyków na temat ekonomicznych, środowiskowych i społecznych zmian zachodzących w sektorze rolnym i jego otoczeniu. W ramach konferencji odbędzie się dyskusja obejmująca m.in. zagadnienia:

 • przemian strukturalnych w rolnictwie,
 • uwarunkowań postępu biologicznego i wdrażania technologii cyfrowych w rolnictwie,
 • wyzwań w obszarach społecznych i ekonomicznych dla funkcjonowania gospodarstw rolniczych,
 • zrównoważonego rozwoju rolnictwa i przedsiębiorstw rolnych,
 • oddziaływania zmian polityki rolnej na rolnictwo,
 • uwarunkowań rozwoju rolnictwa w kontekście wyzwań środowiskowych i klimatycznych.

Publikacja

Opracowania nadesłane na konferencję po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia lub w monografii jubileuszowej.
Manuskrypty prosimy przesyłać na adres e-mail: anna_grontkowska@sggw.edu.pl

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się  18.04.2023 r. (wtorek) na terenie kampusu SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, Aula Kryształowa

Program

 • 10:00-11:00 – rejestracja uczestników
 • 11:00-12:30 – uroczyste otwarcie konferencji, sesja jubileuszowa
 • 12:30-13:00 – przerwa kawowa
 • 13:00-14:30 – sesja plenarna, dyskusja
 • 14:30-15:00 – podsumowanie konferencji
 • 15:00 – spotkanie jubileuszowe

Ulotka – pdf

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji

Udział w konferencji oraz publikacja są bezpłatne. Uczestnictwo w konferencji wymaga zgłoszenia do dnia 17 marca 2023 r.
Szczegółowe informacje nt. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na  stronie:  http://keiop.ieif.sggw.pl/konferencje/przemiany-w-rolnictwie/

RADA NAUKOWA

 • Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski
 • Prof. dr hab. Bogdan Klepacki
 • Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 • Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
 • Prof. dr hab. Michał Pietrzak
 • Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW
 • Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
 • Dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • Dr hab. Joanna Landmesser-Rusek, prof. SGGW
 • Dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Marcin Ratajczak
 • Dr hab. Piotr Sulewski, prof. SGGW
 • Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
 • Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
 • Dr Maciej Stawicki

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – przewodnicząca
 • Dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
 • Dr Michał Borowy
 • Dr Aleksandra Chlebicka
 • Dr inż. Tadeusz Filipiak
 • Dr inż. Anna Grontkowska
 • Mgr inż. Anna Ruchniewicz – sekretariat ( tel. +48 225934211 e-mail: keiop@sggw.edu.pl)